ປະກອບສ່ວນ

໒໐ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໙ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໘ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໗ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໖ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໕ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໓ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑໒ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໙ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໗ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໖ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໕ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໓ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໒ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໑ ພຶດສະພາ ໒໐໑໒

໓໐ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໙ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໘ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໗ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໖ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໕ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໔ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໓ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໒ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໑ ເມສາ ໒໐໑໒

໒໐ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໙ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໘ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໗ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໖ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໕ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໓ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໑ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໐ ເມສາ ໒໐໑໒

ເກົ່າກວ່າ ໕໐