ອຳເພີ (ໄທ:อำเภอ) ແມ່ນໜ່ວຍການປົກຄອງໃນປະເທດໄທ ລຳດັບຮອງມາຈາກຈັງຫວັດ ຈັດຕັ້ງຂື້ນໂດຍການກາແມ່ນພະລາດຊະກິດດີກາ ມີຖານະແມ່ນລາດຊະການບໍລິຫານສ່ວນພາກພື້ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບຽບບໍລິຫານລາດຊະການແຜ່ນດິນ ໂດຍໃນແຕ່ລະອຳເພີຊິແບ່ງສ່ວນຍ່ອຽອອກແມ່ນ ຕຳບົນ

ການບໍລິຫານງານແກ້ໄຂ

ການບໍລິຫານງານອຳເພີ ມີນາຍອຳເພີ ເປັນຫົວໜ້າປົກຄອງບັງຄັບບັນຊາ ແລະມີຫົວໜ້າສ່ວນລາດຊະການປະຈຳອຳເພີທີ່ກະຊວງກົ້ມສົ່ງມາປະຈຳໃນອຳເພີ ແລະປະຫຼັດອຳເພີ ເປັນຜູ້ຊ່ອຽໃນການປັດຕິບັດໜ້າທີ່ ມີທີ່ເຮັດການຢູ່ທີ່ "ທີ່ວ່າການອຳເພີ"

ໃນປັດຈຸບັນປະເທດໄທມີ ໘໗໘ ອຳເພີ ໃນ ໗໕ ຈັງຫວັດ ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະອຳເພີຊິມີຈຳນວນຕ່າງກັນໄປ ຄື ອຳເພີເມືອງສະໝຸດປາການມີປະຊາກອນ ໔໙໕,໙໒໑ ຄົນ ຂະນະທີ່ອຳເພີເກາະກູດ (ຈັງຫວັດຕາດ) ມີປະຊາກອນພຽງ ໒,໒໑໓ ຄົນ (ຄ.ສ. ໒໐໐໙)

ນາຍອຳເພີແກ້ໄຂ

ນາຍອຳເພີ ແມ່ນຕຳແໜ່ງຂ້າລາດຊະການພົນເຮືອນສາມັນ ສັງກັດກົ້ມການປົກຄອງ ກະຊວງມະຫາດໄທ ປະເພດອຳນວຍການ ລະດັບຕົ້ນ (ລະດັບ ໘) ຍົກເວ້ນອຳເພີເມືອງ ແລະອຳເພີທີ່ມີຄວາມຈະເລີນທາງເສດຖະກິດສູງ ນາຍອຳເພີຊິເປັນຂ້າລາດຊະການ ປະເພດອຳນວຍການ ລະດັບສູງ (ລະດັບ ໙) ມີອຳນາດໜ້າທີ່ໃນການບັງຄັບບັນຊາສ່ວນລາດຊະການໃນອຳເພີ ແລະກຳນຳເບິ່ງດູແລການບໍລິຫານງານຂອງອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໃນສັງກັດ

ການບັນຈຸແລະແຕ່ງຕັ້ງນາຍອຳເພີ ຊິໃຊ້ວິທີການສອບຄັດເລືອກປະຫຼັດອຳເພີ (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ເພື່ອເຂົ້າຮັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນນາຍອຳເພີ ສັງກັດວິດທະຍາໄລການປົກຄອງ ແມ່ນເວລາ ໒ ປີ ຈາກນັ້ນຈຶງເອີ້ນບັນຈຸແຕ່ງຕັ້ງຕາມລຳດັບຜົນການຮຽນທີ່ສອບໄດ້

ປະຫຼັດອຳເພີແກ້ໄຂ

ປະຫຼັດອຳເພີ (ເຈົ້າພະນັກງານປົກຄອງ) ແມ່ນຕຳແໜ່ງຂ້າລາດຊະການພົນເຮືອນສາມັນ ສັງກັດກົ້ມການປົກຄອງ ກະຊວງມະຫາດໄທ ປະເພທວິຊາການ ລະດັບປັດຕິບັດການ (ລະດັບ ໓-໕) ລະດັບຊຳນານການ (ລະດັບ ໖-໗) ຈົນຮອດລະດັບຊຳນານການພິເສດ (ລະດັບ ໘) ມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ອຽປັດຕິບັດງານຂອງນາຍອຳເພີ

ການບັນຈຸແລະແຕ່ງຕັ້ງປະຫຼັດອຳເພີ (ເຈົ້າພະນັກງານປົກຄອງ) ປັດຕິບັດການ ຊິໃຊ້ວິທີການເປີດສອບແຂ່ງຂັນແຕ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີຄຸນນະວຸດທາງດ້ານລັດຖະສາດ ລັດຖະປະສາສົນສາດ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຫຼືສາຂາອື່ນໆ ທີ່ກຳໝົດໃห้ສະໝັກໄດ້ ສ່ວນປະຫຼັດອຳເພີ (ເຈົ້າພະນັກງານປົກຄອງ) ຊຳນານການພິເສດ ຊິບັນຈຸແລະແຕ່ງຕັ້ງຈາກບຸກຄົນທີ່ຜ່ານການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນນາຍອຳເພີມາແล้ວ ຫຼືເອີ້ນວ່າ "ປະຫຼັດອາວຸໂສ"

ອຳເພີເມືອງແກ້ໄຂ

ອຳເພີເມືອງ ແມ່ນອຳເພີພິເສດ ມີລັກສະໜະຄ້າຍນຳເມືອງຫຼວງຂອງຈັງຫວັດ ຊິແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງໜ່ວຍງານສຳຄັນລະດັບຈັງຫວັດ (ໂຮມທັ້ງ ສາລາກາງຈັງຫວັດ ນຳ) ອຳເພີເມືອງຈຶງມັກຊິມີຄວາມຈະເລີນ ແລະປະຊາກອນໜາແນ່ນກວ່າອຳເພີອື່ນ ໆ ໃນພາສາລາດຊະການ ອຳເພີເມືອງໃນແຕ່ລະຈັງຫວັດ ຊິຕ້ອງເອີ້ນຊື່ ໂດຍມີຊື່ຈັງຫວັດຕໍ່ທ້າຍ ເຊົ່ນ ອຳເພີເມືອງຊຸມພອນ ອຳເພີເມືອງຊຽງໃໝ່ ອຳເພີເມືອງສີສະເກດປະຊາກອນໃນບາງຈັງຫວັດ ຊິບໍ່ນິຍົມເອີ້ນອຳເພີເມືອງຂອງຕົນວ່າ ອຳເພີເມືອງ ແຕ່ "ມັກຊິ" ເອີ້ນ ຊື່ຈັງຫວັດນັ້ນ ໆ ແທນ ຄື ໄປຂອນແກ່ນ ສຳລັບຄົນໃນຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຍ່ອມໝາຍເຖີງ ຍ່າງທາງໄປອຳເພີເມືອງຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ (ຫຼືອາດເອີ້ນຊື່ອື່ນໃນທ້ອງຖິ່ນແທນ) ຄື ໂຄລາດ

ມີພຽງຈັງຫວັດດຽວໃນປະເທດໄທທີ່ບໍ່ມີອຳເພີເມືອງ ຄື ຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອະຍຸດທະຍາ ແຕ່ມີອຳເພີພະນະຄອນສີອະຍຸດທະຍາແທນ (ເດີມຊື່ອຳເພີຮອບກຸງ ຕໍ່ມາປ່ຽນແມ່ນອຳເພີກຸງເກົ່າ ກ່ອນຊິປ່ຽນມາໃຊ້ຊື່ປັດຈຸບັນ) ອຳເພີທີ່ມີຊື່ຄືນຳຈັງຫວັດ ຄື ອຳເພີພະນະຄອນສີອະຍຸດທະຍາ ແຕ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນບ່ອນຕັ້ງຂອງສາລາກາງຈັງຫວັດຄື ອຳເພີເມືອງຂອງຈັງຫວັດອື່ນ ໆ .

ອ້າງອິງແກ້ໄຂ