ກາຣສຶກສາ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະໝາຍເຖິງ ຣະບົບທີ່ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຈາກ ຄົນ ຫຼື ລຸ້ນຄົນໜຶ່ງ ໃຫ້ ຄົນອື່ນ ຫລື ລຸ້ນຄົນອື່ນ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ, ມຫາວິທຍາລັຍ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ ກາຣສຶກສາ ໂດຍ ພໍ່ແມ່ຕໍ່ລູກ. ກາຣສຶກສາພາຄບັງຄັບ ຈະໝາຍເຖິງ ກາຣສຶກສາ ທີ່ ໂດຍຫລັກກາຣແລ້ວ ບຸຄຄົລໃດໜຶ່ງ ໃນປະເທສນັ້ນໆ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮັບ ເຊັ່ນ ຢູ່ ປະເທສລາວ ແມ່ນ ປະຖົມປີທີ 5 ໃນຂນະທີ່ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ ມັທຍົມປີທີ 3 (ຫຼື ຫ້ອງ 9 ເພາະ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຊ້ ປະຖົມ ຣະບົບ 6 ປີ).

ການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນຫ້ອງຮຽນ, ການລວມເອົາເນື້ອໃນທາງດ້ານການເມືອງເຂົ້າໃນເອກະສານການສຶກສາຫລືຄູອາຈານຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດບົດບາດຂອງຕົນໃນການຮຽນຕໍ່ນັກຮຽນແມ່ນຜິດກັບຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາທີ່ສະແຫວງຫາສິດເສລີພາບໃນການຄິດແລະການຄິດທີ່ ສຳ ຄັນ.

ສາມັນສຶກສາ ດັດແກ້