ແອນດຣອຍດ໌

ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ເຮັດໂດຍ ກູໂກລ

ແອນດຣອຍດ໌ (Android) ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການຂອງໂທລະສັບມືຖື ຈາກບໍລິສັດ ກູໂກລ ເຊິ່ງພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ພື້ນຖານຂອງ Linux Kernel.

Android
ເວັບໄຊຕ໌ android.com
ບໍລິສັດ/
ຜູ້ພັດທະນາ
Open Handset Alliance
Source model Free and open source software
ອອກເທື່ອທຳອິດ 2008/10/21
ສະບັບໝັ້ນຄົງຫຼ້າສຸດ 14 / 2023
ປະເພດແກນກາງ Monolithic (Linux)
ລິຂະສິດ Apache 2.0 and GPLv2
ສະຖານະ ກໍາລັງສືບຕໍ່
Android 4.0 (Galaxy Nexus)
Galaxy Nexus
ໂທລະສັບມືຖື T-Mobile G1 ທີ່ຕິດຕັ້ງ ແອນດຣອຍດ໌

ປະຫວັດ ດັດແກ້

ປະຫັວດແອນດຣອຍດ໌ທຳອິດເປັນຂອງບໍລີສັດໂມໂຕລາລາ ທີ່ຜະລິດໂທລະສັບມາຍາວນານ, ແຕ່ວ່າກູໂກລຊື່ລິຂະສິດໄປພັດທະນາຕໍ່ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ລັກສະນະສໍາຄັນ ດັດແກ້

ເຄື່ອງມືພັດທະນາຊອຟຕ໌ແວຣ໌ ດັດແກ້

  • Android SDK

ໝວດ ດັດແກ້

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

ລິ້ງພາຍນອກ ດັດແກ້