ແຫຼມ ແມ່ນ ຜືນແຜ່ນດິນ ທີ່ຖືກອອມຮ້ອມດ້ວຍແມ່ນໍ້າຫຼື ທະເລຈາກສາມດ້ານ. ຕົວຢ່າງ ແຫຼມອິນດູຈີນ, ແຫຼມເກົາຫຼີແລະອື່ນໆ.

ແຫຼມໜຶ່ງຢູ່ ປະເທດ ໂຄຣເອເຊຍ