ເຣົາເຕີຣ໌


ເຣົາເຕີຣ໌(router)ຫລືຣູຕເຕີຣ໌ ແມ່ນເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ ທີ່ມີຊອຟຕ໌ແວຣ໌‍ແລະຮາດແວຣ໌ ໃຊ້ສະເພາະໃນການຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ ໃນລະບົບເນັຕເວີກ.

Cisco CRS-1 Carrier Routing System

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກແກ້ໄຂ