ພູມສາດ​ (ອັງກິດ: Geography) ແມ່ນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດທີ່ ສຶກສາກ່ຽວກັບໂລກ ຄຸນລັກສະນະມັນ ສິ່ງມີຊີວິດ ແລະປາກົດການທຳມະຊາດຕ່າງ ໆ ພູມສາດໃນຍຸກໃໝ່ໄດ້ສຶກສາແລະພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈໂລກ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼາຍ ໆ ຂະແໜງ ເຊັ່ນ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຫຼື ທຳມະຊາດ

ແຜນທີ່ໂລກ

ຂະແໜງແກ້ໄຂ

ພູມສາດວັດຖຸແກ້ໄຂ

ເນັ້ນໜັກການພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະທາງວັດຖຸຂອງ ໂລກ ແລະສາມາດແຍກອອກເປັນປະເພດຍ່ອຍໃຫຍ່ ດັ່ງນີ້

             
ພູມສາດຊີວະ(Biogeography) ພູມອາກາດສາດ(Climatology) & ພູມສາດອຸນະພູມ(paleoclimatology) ພູມສາດຝັ່ງ(Coastal geography) ພູມສາດແວດລ້ອມ(Environmental geography) & ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈີໂອດິຊີ(Geodesy) ພູມສັນຖານສາດ(Geomorphology) ຫິມະສາດ(Glaciology)
           
ອຸທົກກະສາດ(Hydrology) & ໄຮໂດຣກຣາຟີ(Hydrography) ເອໂຄໂລຈີພູມສັນຖານ(Landscape ecology) ມະຫາສະໝຸດສາດ(Oceanography) ທໍລະນີສາດ(Pedology) ຊັ້ນດິນບູຮານສາດ(Palaeogeography) ທໍລະນີສະໄໝທີ່ສີ່(Quaternary science)

ພູມສາດມະນຸດແກ້ໄຂ

ແມ່ນຂະແໜງໃນພູມສາດທີ່ເນັ້ນສຶກສາຮູບແບບແລະກະບວນການ ທີ່ກຳໜົດການຕອບສະໜອງຂອງຄົນກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງ ໆ

             
ພູມສາດວັດທະນະທຳ(Cultural geography) ພູມສາດພັດທະນາ(Development geography) ພູມສາດເສດຖະກິດ(Economic geography) ພູມສາດສາທາລະນະສຸກ(Health geography) ພູມສາດປະຫວັດ(Historical geography) & ພູມສາດເວລາ(Time geography) ພູມສາດການເມືອງ(Political geography) & ຈີໂອໂປລິຕິກ(Geopolitics) ພູມສາດປະຊາກອນ(Population geography) ຫຼື ເດໂມກຣາຟີ(Demography)
         
ພູມສາດສາດສະໜາ(Religion geography) ພູມສາດສັງຄົມ(Social geography) ພູມສາດຄົມມະນາຄົມ(Transportation geography) ພູມສາດທ່ອງທ່ຽວ(Tourism geography) ພູມສາດຕົວເມືອງ(Urban geography)

ບັນດາປະເທດໃນໂລກແກ້ໄຂ

ລາຍຊື່ປະເທດ ດິນແດນ ແລະເມືອງຫລວງ

  ການາດາ

  ເກົາຫຼີໃຕ້

  ກຳປູເຈຍ

  ຈີນ

  ສະຫະຣາຊອານາຈັກ

  ສິງກະໂປ

  ຍີ່ປຸ່ນ

  ໄທ

  ນູແວນເຊລັງ

  ບຣູໄນ

  ຝຣັ່ງ

  ຟິລິບປິນ

  ມາເລເຊຍ

  ມຽນມາ

  ເຢຍລະມັນ

  ລາວ

  ຫວຽດນາມ

  ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

  ອິຕາລີ

  ອິນໂດເນເຊຍ

  ອິນເດຍ

  ອົດສະຕຣາລີ