Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.
link = ກະລຸນາຊ່ວຍຂະຫຍາຍບົດຄວາມນີ້ໂດຍແປບົດຄວາມທຳນອງດຽວກັນໃນວິກິພີເດຍພາສາອັງກິດມາລົງ.

ພູມສາດ​ (ພາສາອັງກິດ: Geography) ແມ່ນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ທີ່ ສຶກສາກ່ຽວກັບ ໂລກ, ຄຸນລັກສະນະມັນ, ສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ປະກົດທຳມະຊາດຕ່າງໆ. ພູມສາດໃນຍຸກໃໝ່ ສຶກສາ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈໂລກ ໂດຍນຳໃຊ້ ຫຼາຍໆຂະແໜງວິທະຍາສາດ ລວມທັງ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ.

ແຜນທີ່ໂລກ

ບັນດາຂະແໜງ ໃນ ພູມສາດແກ້ໄຂ

ພູມສາດວັດຖຸ (Physical geography)ແກ້ໄຂ

ຫຼື ໂລກສາດ(Earth science) ເນັ້ນໜັກໃສ່ ການພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ ຄຸນລະສະນະທາງວັດຖຸ ຂອງ ໂລກ ແລະ ສາມາດແຍກອອກເປັນ ປະເພດຍ່ອຍໃຫຍ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

             
ພູມສາດຊີວະ(Biogeography) ພູມອາກາດສາດ(Climatology) & ພູມສາດອຸນະພູມ(paleoclimatology) ພູມສາດຝັ່ງ(Coastal geography) ພູມສາດແວດລ້ອມ(Environmental geography) & ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈີໂອດິຊີ(Geodesy) ພູມສັນຖານສາດ(Geomorphology) ຫິມະສາດ(Glaciology)
           
ອຸທົກກະສາດ(Hydrology) & ໄຮໂດຣກຣາຟີ(Hydrography) ເອໂຄໂລຈີພູມສັນຖານ(Landscape ecology) ມະຫາສະໝຸດສາດ(Oceanography) ທໍລະນີສາດ(Pedology) ຊັ້ນດິນບູຮານສາດ(Palaeogeography) ທໍລະນີສະໄໝທີ່ສີ່(Quaternary science)

ພູມສາດມະນຸດ (Human geography)ແກ້ໄຂ

ແມ່ນ ຂະແໜງໃນພູມສາດ ທີ່ ເນັ້ນໃສ່ ການສຶກສາ ຮູບແບບ, ຂະບວນການ ທີ່ ກຳໜົດ ການຕອບສະໜອງ ຂອງ ຄົນກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ.

             
ພູມສາດວັດທະນະທຳ(Cultural geography) ພູມສາດພັດທະນາ(Development geography) ພູມສາດເສດຖະກິດ(Economic geography) ພູມສາດສາທາລະນະສຸກ(Health geography) ພູມສາດປະຫວັດ(Historical geography) & ພູມສາດເວລາ(Time geography) ພູມສາດການເມືອງ(Political geography) & ຈີໂອໂປລິຕິກ(Geopolitics) ພູມສາດປະຊາກອນ(Population geography) ຫຼື ເດໂມກຣາຟີ(Demography)
      96px  
ພູມສາດສາດສະໜາ(Religion geography) ພູມສາດສັງຄົມ(Social geography) ພູມສາດຄົມມະນາຄົມ(Transportation geography) ພູມສາດທ່ອງທ່ຽວ(Tourism geography) ພູມສາດຕົວເມືອງ(Urban geography)

ບັນດາປະເທດໃນໂລກແກ້ໄຂ

ລາຍຊື່ປະເທດ ດິນແດນ ແລະເມືອງຫລວງ

  ການາດາ

  ເກົາຫຼີໃຕ້

  ກຳປູເຈຍ

  ຈີນ

  ສະຫະຣາຊອານາຈັກ

  ສິງກະໂປ

  ຍີ່ປຸ່ນ

  ໄທ

  ນູແວນເຊລັງ

  ບຣູໄນ

  ຝຣັ່ງ

  ຟິລິບປິນ

  ມາເລເຊຍ

  ມຽນມາ

  ເຢຍລະມັນ

  ລາວ

  ຫວຽດນາມ

  ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

  ອິຕາລີ

  ອິນໂດເນເຊຍ

  ອິນເດຍ

  ອົດສະຕຣາລີ