ປະກອບສ່ວນ

໖ ມີນາ ໒໐໑໓

໒ ມີນາ ໒໐໑໓

໒໘ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໒໖ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໒໕ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໒໔ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໒໓ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໒໒ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໘ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໗ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໔ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໓ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໒ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໑ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑໐ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໔ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໓ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໑ ກຸມພາ ໒໐໑໓

໓໑ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໓໐ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໙ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໗ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໖ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໕ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໔ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໓ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໒ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໑ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໒໐ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໑໕ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໑໓ ມັງກອນ ໒໐໑໓

໖ ມັງກອນ ໒໐໑໓

ເກົ່າກວ່າ ໕໐