ປະກອບສ່ວນ

໙ ມີຖຸນາ ໒໐໐໘

໘ ມີຖຸນາ ໒໐໐໘

໗ ມີຖຸນາ ໒໐໐໘

໓ ມີຖຸນາ ໒໐໐໘

໑ ມີຖຸນາ ໒໐໐໘

໒໗ ພຶດສະພາ ໒໐໐໘

໒໓ ພຶດສະພາ ໒໐໐໘

໑໐ ພຶດສະພາ ໒໐໐໘

໑ ພຶດສະພາ ໒໐໐໘

໒໔ ເມສາ ໒໐໐໘

໒໓ ເມສາ ໒໐໐໘

໒໑ ເມສາ ໒໐໐໘

໒໐ ເມສາ ໒໐໐໘

໑໙ ເມສາ ໒໐໐໘

໑໓ ເມສາ ໒໐໐໘

໑໐ ເມສາ ໒໐໐໘

໓໑ ມີນາ ໒໐໐໘

໒໗ ມີນາ ໒໐໐໘

໒໓ ມີນາ ໒໐໐໘

໒໒ ມີນາ ໒໐໐໘

໑໗ ມີນາ ໒໐໐໘

໑໖ ມີນາ ໒໐໐໘

໑໓ ມີນາ ໒໐໐໘

໖ ມີນາ ໒໐໐໘

໔ ມີນາ ໒໐໐໘

໓ ມີນາ ໒໐໐໘

໒ ມີນາ ໒໐໐໘

໑ ມີນາ ໒໐໐໘

໒໖ ກຸມພາ ໒໐໐໘

໒໔ ກຸມພາ ໒໐໐໘

໒໓ ກຸມພາ ໒໐໐໘

ເກົ່າກວ່າ ໕໐