ປະຕິທິນ

b|ປະຕິທິນບູຮານຂອງຊາວຮິນດູ]]

ປະຕິທິນ ແມ່ນລະບົບທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽກຊື່ຊ່ວງໄລຍະເວລາ ເຊັ່ນ ມື້ ເປັນຕົ້ນ ມື້ແມ່ນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຖານະ ມື້ປະຕິທິນ ມື້ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຄື່ອນທີ່ວັດຖູທາງດາຣາສາດ ເຮົາສາມາດສະແດງປະຕິທິນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກະດາດ ເຊັ່ນ ແບບສີກ ແບບແຂວນ ແບບຕັ້ງຕາຕະລາງ ເປັນຕົ້ນ

ປະຕິທິນໄທEdit

ໃນອະດີດ ປະເທດໄທໃຊ້ ປະຕິທິນຈັນທະລະຄະຕິ ຕັ້ງແຕ່ສະໝັຍອານາຈັກສຸໂຂທັຍ ໂດຍນັບຕາມປີມຫາສັກກະລາດແລະ ຈຸນລະສັກກະລາດ ຕາມລຳດັບ ຈົນຮອດສະໝັຍ ພະບາດສົມເດັດພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ ໄດ້ໂປດເກົ້າໂປດກະໝ່ອມ ປ່ຽນຈາກປະຕິທິນຈັນທະລະຄະຕິ ມາໃຊ້ ປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິ ໃນປີຈຸນລະສັກກະລາດ 1240 ເຊິ່ງແມ່ນປີ ພ.ສ. 2431 ໂດຍໃຊ້ແບບສາກົນຕາມປະຕິທິນເກຣກໍຣຽນ ໂດຍເດືອນທຳອິດຂອງປີແມ່ນເດືອນເມສາ ແລະເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີແມ່ນເດືອນມີນາ ແລະປັບມາໃຊ້ຣັດຕະນະໂກສິນສົກ ແລະ ພຸດທະສັກກະລາດ ຕາມລຳດັບ ຈົນຮອດສະໝັຍ ຈອມພົນ ປ. ພິບູນສົງຄາມ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນປະຕິທິນອີກເທື່ອ ໂດຍປັບໃຫ້ວັນທີ່ 1 ມັງກອນ ແມ່ນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ແລະແມ່ນວັນເຮິ່ມຕົ້ນຂອງປີແທນທີ່ຮູບແບບເດິມ ໂດຍວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ໃນຮູບແບບນີ້ເລິ່ມໃຊ້ໃນປີ ພ.ສ. 2484