ວັນອັງຄານ

ວັນອັງຄານ(ຄຳເຄົ້າ: ວັນອັງຄາຣ[໑], ອັງກິດ: Tuesday, ຝະລັ່ງ: Mardi) ແມ່ນມື້ທີສອງ ໃນ 7 ມື້ ຂອງ ໜຶ່ງອາທິດ, ຫຼັງຈາກ ວັນຈັນ ແລະ ກ່ອນ ວັນພຸດ. ແຕ່ ຖ້າຖືເອົາວັນອາທິດເປັົນມື້ທຳອິດ ກ່ອນຈະເປັນ ມື້ທີສາມຂອງອາທິດ.

ອ້າງອີງEdit

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.