ອິນເຕີເນັດ ຫມາຍເຖິງ ເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີນານາຊາດ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງສະຖາບັນຫຼືຫນ່ວຍງານຕ່າງ ໆ ທົ່ວໂລກ ໂດຍໃຊ້ພາສາມາດຕະຖານທີ່ເອີ້ນວ່າ "TCP/IP" ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນແລະດາວໂຫຼດໂປຼແກຼມຕ່າງ ໆ ມາໃຊ້ໄດ້ ແລະບໍລິການອື່ນ ໆ ເຊັ່ນ ຈົດຫມາຍອີເລັກໂຕຼນິກ ຫຼືທີ່ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າອີເມລ໌ (e-mail) ການສົນທະນາອອນລາຍນ໌ ເປັນຕົ້ນ

ປະຫວັດ

ດັດແກ້

ຖ້າເພິ່ມເຕິມຂໍ້ມູນ

ການນໍາໃຊ້

ດັດແກ້

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ

ດັດແກ້