ປະກອບສ່ວນ

໑໖ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໑໔ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໙ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໘ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໖ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໔ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໒ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໑ ກຸມພາ ໒໐໑໒

໓໐ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໙ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໘ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໗ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໖ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໕ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໔ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໒໓ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໑໙ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໑໓ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໑໑ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໖ ມັງກອນ ໒໐໑໒

໓໑ ທັນວາ ໒໐໑໑

໓໐ ທັນວາ ໒໐໑໑

໒໕ ທັນວາ ໒໐໑໑

໒໓ ທັນວາ ໒໐໑໑

໑໙ ທັນວາ ໒໐໑໑

໑໘ ທັນວາ ໒໐໑໑

໑໖ ທັນວາ ໒໐໑໑

໑໕ ທັນວາ ໒໐໑໑

ເກົ່າກວ່າ ໕໐