ຕຸລາ ແມ່ນເດືອນທີສິບ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນກັນຍາ ແລະ ກ່ອນເດືອນພະຈິກ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນສິບ.


Commons:Category
Commons:Category
Commons ມີພາບກ່ຽວກັບ:
ຕຸລາ