ແກນກາງ(ພາສາອັງກິດ Kernel) ແມ່ນສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບປະຕິບັດການ, ແມ່ນຂົວລະຫວ່າງຊອຟຕ໌ແວຣ໌ການສະໝັກ ແລະ ຮາດແວ.

A kernel connects the application software to the hardware of a computer.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ