ກຸມພາ (ອັງກິດ: February, ຝຣັ່ງ: Février) ແມ່ນເດືອນທີສອງ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ກ່ອນເດືອນມີນາ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນສອງ.

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້