ຄຳເມືອງ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ພາສາໂຍນ)

ຄຳເມືອງ ຫຼື ພາສາໂຍນ ຫຼື ຍວນ (ອັງກິດ: Northern Thai language) (ໄທ: ภาษาไทยถิ่นเหนือ) ເປັນພາສາໄຕພາສານຶ່ງ ຢູ່ໃນຕະກູນພາສາໄທ-ກະໄດ. ເປັນພາສາທີ່ເວົ້າກັນໃນພາກເໜືອຂອງໄທ ແລະບາງສ່ວນຂອງພາກເໜືອຂອງລາວ.

ຄຳເມືອງ
Lanna-khammeuang.png ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ 
ສຽງອ່ານ: [kɑm˧ mɯːaŋ˧] ກຳເມືອງ
ເວົ້າໃນ: ໄທ ມຽນມາ ລາວ ກຳປູເຈຍ 
ພູມິພາກ: ພາກເໜືອຕອນເທິງຂອງປະເທດໄທ
ຈຳນວນຜູ້ເວົ້າ: 6 ລ້ານ
ຕະກູນພາສາ: ໄທ-ກະໄດ
 ຄຳໄທ
  ບີ-ໄທ
   ໄທ-ແສກ
    ໄທ
     ໄທຕະເວັນຕົກສຽງໃຕ້
      ໄທກາງ-ຕະເວັນອອກ
       ຊຽງແສນ
        ຄຳເມືອງ 
ລະບົບການຂຽນ: ຕົວເມືອງ, ອັກສອນໄທ,​ອັກສອນລາວ 
ສະຖານະທາງການ
ພາສາທາງການໃນ: ບໍ່ມີ
ຜູ້ວາງລະບຽບ: ບໍ່ມີ
ລະຫັດພາສາ
ISO 639-1: -
ISO 639-2: tai
ISO 639-3: nod
ສາລານຸກົມພາສາ ສ່ວນນຶ່ງຂອງສາລານຸກົມພາສາ

ການໃຊ້ອັກສອນລາວແທນສຽງແກ້ໄຂ

ກ ຂ ຄ ຄຣ ງ ຈ ສ ຊ ຊຣ ຍ ດ ຕ ຖ ທ ທຣ ນ ບ ປ ຜ ຝ ພ ຟ ພຣ ມ ລ ວ ຫ ອ ຮ ຢ

ໜ ໝ ຫຍ ຫຼ ຫວ

 • ສຽງສູງ ກ ຂ ຫງ ຈ ສ ຫຍ ຕ ຖ ໜ​ ປ ຜ ຝ ໝ ຫ ຫຼ ຫວ
 • ສຽງຕ່ຳ ຄ ຄຣ ງ ຊ ຊຣ ຍ ທ ທຣ ນ ພ ພຣ ຟ ມ ຮ ລ ວ
 • ພິເສດ ດ ບ ອ ຢ
  • ເປັນສຽງສູງ ເມື່ອ ປະສົມກັບສະຫຼະສຽງສັ້ນ ບໍ່ມີໂຕສະກົດ, ຫຼື ປະສົມກັບສະຫຼະສຽງສັ້ນ ສະກົດນຳໂຕ ກ ດ ບ, ຫຼື ປະກອບກັບ​ວັນນະຍຸດ​
  • ເປັນສຽງຕ່ຳ ເມື່ອ ປະສົມກັບສະຫຼະສຽງຍາວ ທັ້ງມີແລະບໍ່ມີໂຕສະກົດ, ຫຼື ປະສົມກັບສະຫຼະສຽງສັ້ນ ທີ່ສະກົດນຳໂຕອື່ນຍົກເວ້ນໂຕ ກ ດ ບ

ການປຽບທຽບສຽງກັບສອນລາວແກ້ໄຂ

ທີ່ໃຊ້ໂຕອັກສອນຕ່າງກັນທຽບໄດ້ດັ່ງນີ້

ໂຍນ
ລາວ
ກ (ສຽງຕ່ຳ)
ຄຣ
ຈ (ສຽງຕ່ຳ)
ຊຣ
ຕ (ສຽງຕ່ຳ)
ທຣ
ປ (ສຽງຕ່ຳ)
ພຣ

ສະຫຼະແກ້ໄຂ

ມີສຽງຄືກັນກັບລາວ

ການນັບເລກແກ້ໄຂ

ໂຍນ
ລາວ
ນຶ່ງ ນຶ່ງ
ສອງ ສອງ
ສາມ ສາມ
ສີ່ ສີ່
ຫ້າ ຫ້າ
ຫົກ ຫົກ
ເຈັດ ເຈັດ
ແປດ ແປດ
ເກົ້າ ເກົ້າ
ສິບ ສິບ
ຊາວ ຊາວ
ຮ້ອຍ ຮ້ອຍ
ພັນ ພັນ
ໝື່ນ ໝື່ນ, ສິບພັນ
ແສນ ແສນ
ລ້ານ ລ້ານ
ໂກດ ສິບລ້ານ
ກື​ ຮ້ອຍລ້ານ
ຕື້ ພັນລ້ານ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ອ່ານຕື່ມແກ້ໄຂ

 • Bilmes, J. (1996). Problems And Resources In Analyzing Northern Thai Conversation For English Language Readers. Journal of Pragmatics, 26(2), 171-188.
 • Davis, R. (1970). A Northern Thai reader. Bangkok: Siam Society.
 • Filbeck, D. (1973). Pronouns in Northern Thai. Anthropological Linguistics, 15(8), 345-361.
 • Howard, K. M. (2009). “When Meeting Khun Teacher, Each Time We Should Pay Respect”: Standardizing Respect In A Northern Thai Classroom. Linguistics and Education, 20(3), 254-272.
 • Khankasikam, K. (2012). Printed Lanna character recognition by using conway's game of life. In ICDIM (pp. 104-109).
 • Pankhuenkhat, R. (1982). The Phonology of the Lanna Language:(a Northern Thai Dialect). Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.
 • Rungroengsi, U. (1990). Photchananukrom lannathai chabab maefa Luang–Dictionary of the Lanna language, Mafaluang Version.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ