ຕົວຢ່າງ ດັດແກ້

639-3 639-2(B/T) 639-1 ຊື່ພາສາ ກຸ່ມທີ່ໃຊ້ ປະເພດ
arb + ອື່ນໆ ara ar Arabic ກຸ່ມການແຈກຢາຍ ຖືກໃຊ້
eng eng en ພາສາອັງກິດ ສະເພາະກຸ່ມ ນຳໃຊ້
deu ger/deu de ເຢຍລະມັນ ກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ
hbs sh Serbo-Croatian ກຸ່ມແຈກຢາຍ ຖືກໃຊ້
ido ido io I daw ກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ ການປະດິດ
Linear A ກຸ່ມສະເພາະ ວັດຖຸບູຮານ
lao lao lo ລາວ ກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ
nan (zh-min-nan) Minnan (Hokkien Chinese) Exclusive Available
tha tha th ໄທ ສະເພາະກຸ່ມ
zkh Khorezmian ກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ
zho chi/zho zh ຈີນ ການແຈກຢາຍກຸ່ມ }

ເບິ່ງເພິ່ມເຕິມ ດັດແກ້

  • ISO 15924 ຣຫັສສາກລສຳຫຼັບໂຕຂຽນ

ອ້າງອິງ ດັດແກ້

ແມ່ແບບ:ຣາຍການອ້າງອິງ

ແຫຼ່ລງຂ້ອມູລອື່ນໆ ດັດແກ້

ໝວດໝູ່:ພາສາ 639-3