ອັກສອນທໍາລ້ານນາ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ຕົວເມືອງ)

ອັກສອນທໍາລ້ານນາ ຫລື ຕົວເມືອງ (ຄໍາເມືອງ: ຕົ໋ວເມືອງ) ພັດທະນາມາຈາກອັກສອນມອນ ເຊັ່ນດຽວກັບອັກສອນຕົວທໍາຂອງລ້ານຊ້າງແລະອັກສອນພະມ່າ ອັກສອນລ້ານນາໃຊ້ໃນອານາຈັກລ້ານນາເມື່ອຮາວ ຄ.ສ. 1259 ຈົນກະທັ່ງຖືກພະມ່າຢຶດຄອງໃນ ຄ.ສ. 1558 ປັດຈຸບັນໃຊ້ໃນງານທາງສາດສະໜາ ແລະພົບໄດ້ໃນວັດທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ

ປ້າຍຕົວເມືອງໃນຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ເມືອງໄທ
ອັກສອນຕົວເມືອງ