ປະເທດອາກເມນີ

ປະເທດອາກເມນີ ຫຼື ປະເທດຮາຢາສະຕານ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.


ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ