ເສດຖະກິດ (ຄຳເຄົ້າ: ເສຣສຖກິຈ[1]) ແມ່ນ ລະບົບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກິດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ, ການແຈກຢາຍ, ການແລກປ່ຽນ ຂອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

ບາງແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນໃນເສດຖະກິດ

ດັດແກ້

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້
  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.