ປະເທດບູນກາລີ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ Bulgaria)

ປະເທດບູນກາລີ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.