ປະເທດບົດສະນີ ແລະ ແຮກເຊໂກວິນາ

ປະເທດໃນເອີຣົບຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ປະເທດບົດສະນີແຮກເຊໂກວີນ)

ປະເທດບົດສະນີ ແລະ ແຮກເຊໂກວິນາ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.

ທຸງຊາດບົດສະນີ ແລະ ແຮກເຊໂກວີນາ
Europe-Bosnia and Herzegovina.svg