ເວັບໄຊຕ໌(Website) ແມ່ນໂຕລວມຂອງເວັບເພຈ(ແຕ່ລະຫນ້າໃນເວັບໄຊຕ໌) ທີ່ມີເນື້ອຫາເປັນຂໍ້ຄວາມໂຕອັກສອນ, ຮູບພາບ, ສຽງ, ວິດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.

ເວັບໄຊຕ໌ຂອງWhite House

ໂດຍທົ່ວໄປ, ເວັບໄຊຕ໌ ຈະຖືກຂຽນຂື້ນດ້ວຍພາສາ HTML, ແລະ ຖືກເຂົ້າຫາໂດຍຜ່ານ ໂປຣໂຕໂຄລ HTTP. ເວັບໄຊຕ໌ ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເທີງ ເວັບເຊີຣ໌ຟເວີຣ໌, ເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ ຈະເຂົ້າຫາເວັບເຊີຣ໌ຟເວີຣ໌ໂດຍຜ່ານອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ແລະ ໃຊ້ ເວັບເບຣົາວ໌ເຊີຣ໌ ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊຕ໌.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບເວ໊ບໄຊທ໌ (Meaning of Website) ເວັບໄຊ (ອັງກະຫລົດ: Website, Web site ຫລື Site) ໝາຍເຖິງ ໜ້າເວັບເພດຫລາຍໜ້າ ຊຶ່ງເຊື່ອມໂຍງກັນຜ່ານທາງໄຮເປີລ໌ລິງກ໌ ສ່ວນໃຫຍ່ຈັດເຮັດຂຶ້ນເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຜ່ານຄອມພິວເຕີ ໂດຍຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນເວີນໄວເວັບ ໜ້າແລກຂອງເວັບໄຊທີ່ເກັບໄວ້ໃນຊື່ຫລັກຈະຮຽກວ່າ ໂຮມເພດ ເວັບໄຊ ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຟີ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນບາງເວັບໄຊຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະໝັກສະມາຊິກ ແລະເສຍຄ່າບໍລິການ ເພື່ອທີ່ຈະເບິ່ງຂໍ້ມູນ ໃນເວັບໄຊນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ຂໍ້ມູນທາງວິຊາການ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫລືຂໍ້ມູນສື່ຕ່າງໆ ຜູ້ເຮັດເວັບໄຊມີຫລາກຫລາຍລະດັບ ຕັ້ງແຕ່ສ້າງເວັບໄຊສ່ວນຕົວ ຈົນເຖິງລະດັບເວັບໄຊສຳລັບທຸລະກິດຫລືອົງກອນຕ່າງໆ ການຮຽກເບິ່ງເວັບໄຊໂດຍທົ່ວໄປນິຍົມຮຽກເບິ່ງຜ່ານຊອບແວໃນລັກສະນະຂອງ ເວັບບຼາວເຊີ(ກອປມາຈາກພາສາອື່ນແມ່ນບໍ່)