ວັນນະ (ສັນສະກິດ: ວັຣນະ वर्ण; ປາລີ: ວັນນະ) ແປວ່າ ສີ ເຊັ່ນ ເບັນຈະວັນ (ເບັນຈະວັນນະ) ແປວ່າ ຫ້າສີ.

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  • ວັດຈະນານຸກົມໄທສະບັບລາຊະບັນດິຕະຍະສະຖານ ພ.ສ. 2542