ລົດໂຮງໝໍ (ຄຳເຄົ້າ: ຣົຖໂຮງໝໍ[1], ອັງກິດ: ambulance, ຝຣັ່ງ: ambulance) ແມ່ນຍານພາຫະນະທີ່ຂົນສົ່ງຜູ້ຄົນທີ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ຈາກ ຫຼື ໄປສູ່ ສະຖານທີ່ທີ່ຮັກສາຜູ້ປ່ວຍເຊັ່ນ ໂຮງໝໍ. ຄຳນີ້ມັກໃຊ້ໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ຫຼື ຍາມມີອຸປະຕິເຫດ.

ລົດໂຮງໝໍໃນປະເທດຝະລັ່ງ


ອ້າງອີງ ດັດແກ້

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.