ໂຮງໝໍ ແມ່ນສະຖານທີ່ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍ. ໂດຍມັກທີ່ຈະເນັ້ນການສົ່ງເສີມ ປ້ອງກັນ ຮັກສາ ແລະຟື້ນຟູພາວະຄວາມເຈັບປ່ວຍ ຫຼືພະຍາດຕ່າງໆ ທັງທາງຮ່າງກາຍແລະທາງຈິດໃຈ.

ຫ້ອງນາງແພດໃນໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນດານມາກ

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ

ລາຍການອ້າງອິງແກ້ໄຂ