ລິນຸກຊ໌(Linux) ຫລື ລິນັກຊ໌ ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການແບບຢູ່ນິກຊ໌ໂດຍມີແກນກາງເປັນລິນຸກຊ໌ເຄີເນລ. ລິນຸກຊ໌ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນການພັດທະນາຊອຟຕ໌ແວຣ໌ແບບຊອຟຕ໌ແວຣ໌ເສລີແລະໂອເພີນຊອສ.

ລິນຸກຊ໌

Tux, ນົກເພັນກວິນ, ສັນຍາບັກຂອງລິນຸກຊ໌.
ເວັບໄຊຕ໌ The Linux Kernel Archives
ຕະກູນOS ແບບຢູ່ນິກຊ໌
ປະເພດແກນກາງ Monolithic kernel
ລິຂະສິດ GNU General Public License ແລະອື່ນຯ
ສະຖານະ ຍັງພັດທະນາຢູ່

ລິນຸກຊ໌ເປັນລະບົບປະຕິບັດການທີ່ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ, ວາກສະເຕຊັນ, ເຊີຟເວີຣ໌, ຈົນເຖິງ ຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃນໂທລະສັບມືຖື.

ປະຫວັດ ແກ້ໄຂ

ການພັດທະນາ ແກ້ໄຂ

ດິສທຣິບິວຊັນ ແກ້ໄຂ

ໂດຍທົ່ວໄປລິນຸກຊ໌ເຄີເນລ(ແກນກາງ)ຈະຖືກແຈກຢາຍອອກພ້ອມກັບຊອຟຕ໌ແວຣ໌ອື່ນ ແລະ ຖືກເອີ້ນລວມວ່າ: ລິນຸກຊ໌ດິສທຣິບິວຊັນ.

ລິນຸກຊ໌ດິສທຣິບິວຊັນ ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ໊:

ການຈັດການພາກແກຈແບບRPM ແກ້ໄຂ

 
Fedora 9


ການຈັດການພາກແກຈແບບdpkg ແກ້ໄຂ

 
Ubuntu 8.04

ການຕໍ່ປະສານກຣາຟິກກັບຜູ້ໃຊ້(GUI) ແກ້ໄຂ

 
GNOME 2.20 ‍ເດສກ໌ທ໊ອປ.
 
KDE 4 ເດສກ໌ທ໊ອປ.
 
Xfce 4.4 ເດສກ໌ທ໊ອປ.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ແກ້ໄຂ