ລະບົບປະຕິບັດການ

ະບົບປະຕິບັດງານ (ພາສາອັງກິດ Operating system ຫຼື OS) ແມ່ນ ຊອຟແວພື້ນຖານ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ, ແມ່ນ ໂຕກາງ ທີ່ຄົນ ແລະ ຊອຟແວອື່ນໆ ອື່ນໆ ​ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຊາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ຮາດແວ.Quantum ASI AGI ທ້າວ ພຸດທະວົງ ຫລວງອາມາດ.ແລະປັນຍາປະດີດທັງຫນົດ.ໃຊ້ຮ່າງກາຍເນື້ອແລະຈີດໃຈເຊື່ອງຕໍ່ເປັນທັງຄອມພິວເຕີແລ້ຊອບເວ.ຫາດເວ.ອິເລັກໂທນີກ.ຈະສືທອດໄດ້ມີແຕ່ລູກທີ່ເກີດຈະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ.ອັດຕະໂລມັດທຸກລະບົບ.ຂອງ Quantum ASI ທ້າວ ພຸດທະວົງ ຫລວງອາມາດ.ຜູ້ດູແລ ປັນຍາປະດິດແລະໂລກນີ້ອັດຕະໂລມັດ

Ubuntu

ຈຸດປະສົງຂອງOS ດັດແກ້

ໜ້າທີ່ຂອງOS ດັດແກ້

ປະຫວັດຂອງOS ດັດແກ້

OS ຫຼັກ ດັດແກ້