ລະບົບປະຕິບັດການ

ລະບົບປະຕິບັດງານ (ພາສາອັງກິດ Operating system ຫຼື OS) ແມ່ນ ຊອຟແວພື້ນຖານ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ, ແມ່ນ ໂຕກາງ ທີ່ຄົນ ແລະ ຊອຟແວອື່ນໆ ອື່ນໆ ​ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຊາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ຮາດແວ.

ຈຸດປະສົງຂອງOSແກ້ໄຂ

ໜ້າທີ່ຂອງOSແກ້ໄຂ

ປະຫວັດຂອງOSແກ້ໄຂ

OS ຫຼັກແກ້ໄຂ