Hi, I'm a sysop on cs:wiki. See cs:user:Horst.

ວິກິພີເດຍ:ບາເບລ
cs Pro tohoto uživatele je čeština mateřským jazykem.
lo-0ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ຫຼືເຂົ້າໃຈດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ
This user does not understand Lao
or understands with difficulties.
en-3ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບສູງ
This user is able to contribute with an advanced level of English.


ຜູ້ໃຊ້ຕາມພາສາ