ວິກິພີເດຍ:ບາເບລ
viຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມເປັນພາສາແມ່
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບກາງ
This user is able to contribute with an intermediate level of English.


lo-0ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ຫຼືເຂົ້າໃຈດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ
This user does not understand Lao
or understands with difficulties.
ຜູ້ໃຊ້ຕາມພາສາ