Crystal personal.png
Crystal kugar.png
Crystal package wordprocessing.png
Crystal important.png
Crystal wp.png
Crystal Clear app package games.png
Crystal kcmmidi.png
ຮູບ:Crystal phppg.png
ຫນ້າຫລັກ ຄນໄທ)
ພູດຄຸຍ
ຫນັາທີ່ຂຽນ
ຊ່ອຍເຫຼືອ
ສິ່ງທີ່ຈະທຳ
ທີ່ຊື່ນຊອບ
ວິທີໃຊ້ພື້ນຖານ
ວິກິພີເດີຍໄທ
ວັດພຮະແກ້ວ

ແມ່ແບບ:Babel-3

ປະຫວັດແກ້ໄຂ

  • ຊື່ໃນວິກິພີເດີຍ = ຄນໄທ (ຄົນໄທ)
  • ວັນເກີດ = ໑໓ ພຶດສະພາ ໒໕໓໓
  • ຖິ່ນກຳເນີດ = ພະນະຄອນສີອະຍຸທະຍາ ປະເທດໄທ
  • ວັນທີ່ເລີ່ມຂຽນ = ໗ ພຶດສະພາ ໒໐໐໖
  • ໂຮງຮຽນ = KMS SCHOOL OF BANGKOK
  • ລະດັບ = High School

ທັກທາຍແກ້ໄຂ

  • ສະບາຍດີ ວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ

ອັນທີ່ຈິງ ຊື່ຂ້ອຍຕ້ອງຂຽນວ່າ ຄົນໄທ ບໍ່ແມ່ນ ຄນໄທ

  • I'm Thai and I can type Laos just a little ,better you can correct words that i typed wrong. Thanks
  • ົ ແມ່ນຮູບສະລະໂອກຶ່ງເສີຍງ ໂຄະ-ນ = ຄົນ

ເລື່ອງທີ່ຂຽນແກ້ໄຂ

ຂ້ອຍແລະວິກິພີເດີຍແກ້ໄຂ

ຂ້ອຍຮູ້ຈັກວິກິພີເດີຍ ພາສາໄທ ມາກ່ອນ
ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຮັກພາສາໄທ ທໍ່ໆ ກັບ ພາສາລາວ
ເມື່ອບໍ່ດົນນມານີ້ ຂ້ອຍຫາກໍ່ຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພໍຈະເວົ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພິມຂ້ອນຂ້າງລຳບາກ ແນວໃດຖ້າຂ້ອຍພິມຜິດພາດໄປ ຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້ແກ້ໄຂ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຄົນທີ່ຊຳນານໃນພາສາລາວ ມາແນະນຳຂ້ອຍເລື່ອງຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ບົດຄວາມໃນວິກິພີເດີຍ ຖ້າມີ MSN ກໍ່ຈະດີຫລາຍ ເພາະ ຂ້ອຍຈະໄດ້ຖາມໄດ້ສະດວກ ແລະ ນຳບົດຄວາມມາລົງ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ

  • ຕິດຕໍ່ຂ້ອຍໄດ້ໃນຫນ້າພູດຄຸຍ