ເພງຊາດລາວ

ເພງຊາດລາວ (ຄຳເຄົ້າ: ເພລງຊດລາວ[໑]) ແຕ່ງທຳນອງແລະເນື້ອຮ້ອງສະບັບທຳອິດໂດຍທ່ານ ດຣ. ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ (1905-1968) ເມື່ອປີ 1941, ໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນເພງຊາດລາວສະໄຫມພະຣາຊະອານາຈັກລາວເມື່ອປີ 1947. ພາຍຫລັງປະເທດລາວປ່ຽນການປົກຄອງເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວໃນວັນທີ່ 2 ທັນວາ 1975 ແລ້ວ, ໄດ້ມີການປ່ຽນເອົາເນື້ອຮ້ອງຂອງທ່ານສີຊະນະ ສີສານ ມາໃຊ້ ແຕ່ກໍ່ມີການດັດແປງເນື້ອຮ້ອງບາງທ່ອນໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການໃນປີ 1988 ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ່ X ມາດຕາ 92 ໃນ ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ເນື້ອຮ້ອງແກ້ໄຂ

ສະບັບປັດຈຸບັນ (ສປປ.ລາວ)ແກ້ໄຂ

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ລາວທຸກທົ່ວຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວ
ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວ
ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນ
ບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນ
ລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ ອິດສະລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້
ຕັດສິນໃຈສູ້ຊິງເອົາໄຊ ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

ສະບັບປີ 1947 (ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ)ແກ້ໄຂ

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ ຂື້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ
ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຼີ ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ
ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ ຮັກເຈົ້າປົກເກດເກສາ
ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ
ບໍ່ໃຫ້ຊາດໃດມາລວນ ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ
ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຼູ
ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  1. ສົມຈິດ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນອື່ນແກ້ໄຂ

  1. ເພງ