ເກມ (ອັງກິດ: game)  ຫຼື ເຊີ (ຝຣັ່ງ: jeu) ແມ່ນການຫຼິ້ນ ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ເພື່ອເຝິກທັກສະ ອາດມີຜູ້ຫຼິ້ນຄົນດຽວ ຫລື ຫລາຍຄົນ ການທຳຜິດກົດຂອງເກມ ເອີ້ນວ່າ ການໂກງ

Tug of war

ແຕ່ກ່ອນ ມັກຫຼີ້ນເກມເພື່ອຄວາມບັນເທິງ ຫລື ເພື່ອຕັດສິນບາງຢ່າງ

ສ່ວນປະກອບຂອງເກມແກ້ໄຂ

 • ຜູ້ຫຼີ້ນ (Player) ຕາມຈຳນວນຂອງເກມນັ້ນໆ
 • ອຸປະກອນການຫຼີ້ນເກມນັ້ນໆ
 • ຈຸດຫມາຍຂອງເກມ ໂດຍຜູ້ເລ່ນສາມາດເລືອກວິທີເລ່ນໄດ້
 • ແນວທາງຂອງເກມ ໂດຍຜູ້ເລ່ນຈະຕ້ອງທຳຕາມ

ປະເພດຂອງເກມ(ຈັດຕາມປະເພດອຸປະກອນ)ແກ້ໄຂ

ເກມການລະຫຼີ້ນແກ້ໄຂ

ເກມການລະເລ່ນເກິດຈາກການສືບທອດທາງວັດທະນະທຳຂອງໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ນັ້ນໆ ໂດຍມີຈຸດຫມາຍເພື່ອ ການສ້າງສັມພັນໃນຊຸມຊນ ຊຶ່ງຈະມີຜູ້ເລ່ນຈຳນວນມາກ ເຂ້າມາຮ່ວມເລ່ນໄດ້

 • ງູກິນຫາງ
 • ເຊືອງໝອນ
 • ຂີ່ມ້າສົ່ງເມືອງ

ເກມພະນັນແກ້ໄຂ

 
ເກມພະນັນ

ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍອາດມີເດິມພັນ ຫຼື ບໍ່ມີແລ້ວແຕ່ຜູ້ເລ່ນຈະຕົກລົງ

 • ຮູເລ໊ດ
 • ສະລ້ອດ
 • ໂປ້ກເກີ້
 • ເລກ (lottery)

ເກມກະດານແກ້ໄຂ

ເພື່ອຝຶກທັກສະ ແລະ ວາງແຜນ

ເກມເອເລັກໂຕຣນິກແກ້ໄຂ

 
ເກມເອເລັກໂຕຣນິກ

ເກມເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ອຸປະກອນເກມແບບໃຫມ່ ໂດຍມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ ຮຸບແບບເກມ ປັດຈຸບັນ ແບ່ງໄດ້ດັງນີ້

ເກມກ້າດ (Card Game)ແກ້ໄຂ

ພັດທະນາມາຈາກໄພ່ ໂດຍກ້າດແຕ່ລະໃບຈະມີຄ່າແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ

ເວັບໄຊ້ທ໌ອື່ນແກ້ໄຂ