ປະເທດ (ຄຳເກົ່າ: ປເທສ[1]) ແມ່ນພື້ນທີ່ທາງພູມສາດ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງສະຖານະພາບທາງການເມືອງທີ່ເປັນເອກະລາດ ມີລັດຖະບານ ອຳນາດບໍລິຫານ ແລະກົດໝາຍເປັນຂອງຕົນເອງ ລວມເຖິງການມີລັດຖະທຳມະນູນ ກອງທະຫານ ແລະປະຊາກອນໃນປະເທດນັ້ນ ໆ

ແຜນທີ່ສະແດງປະເທດຕ່າງ ໆ ທົ່ວໂລກ

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນ ພ.ສ. 2478; ຄ.ສ. 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ສົມມະນາການພິມ ສປປ.ລາວ