ດັດຊະນີປະຊາທິປະໄຕ

ດັດຊະນີປະຊາທິປະໄຕ 2015

ປະເທດ ແກ້ໄຂ

ທີ່ ປະເທດ ຄະແນນ ກະບວນການເລືອກຕັ້ງ ກາຣທຳງານຊອງຣັດຖະບານ ປະຊາຊນມີສ່ວນຣ່ວມ ວັດຖະນະທຳການເມືງ ເສຣີພາບ
1 ແມ່ແບບ:NOR 9.93 10.00 9.64 10.00 10.00 10.00
2 ແມ່ແບບ:ISL 9.50 10.00 8.93 8.89 10.00 9.71
3 ແມ່ແບບ:SWE 9.39 9.58 9.64 8.33 10.00 9.41
4 ແມ່ແບບ:NZL 9.26 10.00 9.29 8.89 8.13 10.00
5 ແມ່ແບບ:DNK 9.20 9.58 9.29 8.33 9.38 9.41
6   ການາດາ 9.15 9.58 9.64 7.78 8.75 10.00
6 ແມ່ແບບ:IRL 9.15 9.58 7.86 8.33 10.00 10.00
8 ແມ່ແບບ:CHE 9.09 9.58 9.29 7.78 9.38 9.41
9 ແມ່ແບບ:FIN 9.03 10.00 8.93 7.78 8.75 9.71
10 ແມ່ແບບ:AUS 9.01 9.58 8.93 7.78 8.75 10.00
11 ແມ່ແບບ:LUX 8.94 9.60 8.71 8.22 8.38 9.24
12 ແມ່ແບບ:NLD 8.80 9.58 8.57 8.33 8.13 9.41
13 ແມ່ແບບ:DEU 8.63 9.58 8.57 7.78 7.50 9.71
14 ແມ່ແບບ:AUT 8.41 9.58 7.86 8.33 6.88 9.41
15 ແມ່ແບບ:MLT 8.39 9.17 8.21 6.11 8.75 9.71
16 ແມ່ແບບ:GBR 8.36 9.58 7.14 7.22 8.75 9.12
17 ແມ່ແບບ:ESP 8.30 9.58 7.14 7.22 8.13 9.41
18 ແມ່ແບບ:MUS 8.28 9.17 8.21 5.56 8.75 9.71
19 ແມ່ແບບ:URY 8.17 10.00 8.93 4.44 7.50 10.00
20 ຍີ່ປຸ່ນ 7.99 8.75 8.21 6.67 7.50 8.82
21   ສະຫະລັດອາເມລິກາ 7.98 9.17 7.14 7.22 8.13 8.24
21   ອີຕາລີ 7.98 9.58 6.43 7.22 8.13 8.53
23 ແມ່ແບບ:CPV 7.94 9.17 7.86 6.67 6.88 9.12
24 ແມ່ແບບ:FRA 7.92 9.58 7.14 7.78 6.25 8.82
24   ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ 7.92 9.17 7.50 7.72 7.50 8.24
26 ແມ່ແບບ:CRI 7.88 9.58 7.14 6.11 6.88 9.71
27 ແມ່ແບບ:BWA 7.87 9.17 7.14 6.11 7.50 9.41
28 ແມ່ແບບ:PRT 7.86 9.58 6.79 6.67 6.88 9.41
29 ແມ່ແບບ:ISR 7.85 9.17 7.50 8.89 7.50 6.18
29 ແມ່ແບບ:EST 7.85 9.58 7.86 6.11 6.88 8.82
31 ແມ່ແບບ:CZE 7.82 9.58 7.14 6.67 6.88 8.82
32 ແມ່ແບບ:IND 7.81 9.58 7.50 7.22 5.63 9.12
33 ແມ່ແບບ:TWN 7.79 9.58 8.21 6.11 5.63 9.41
34 ແມ່ແບບ:CHL 7.78 9.58 8.57 4.44 6.88 9.41
35 ແມ່ແບບ:BEL 7.77 9.58 8.57 5.00 6.88 8.82
36 ແມ່ແບບ:CYP 7.65 9.17 6.43 6.67 6.88 9.12
37 ແມ່ແບບ:SVN 7.51 9.58 7.14 6.67 5.63 8.53
38 ແມ່ແບບ:LTU 7.47 9.58 5.71 6.11 6.25 9.71
39 ແມ່ແບບ:ZAF 7.41 7.92 7.86 8.33 5.00 7.94
40 ແມ່ແບບ:JAM 7.39 9.17 6.79 5.00 6.88 9.12
41 ແມ່ແບບ:LVA 7.31 9.58 5.71 5.56 6.88 8.82
42 ແມ່ແບບ:SVK 7.29 9.58 7.14 5.56 5.63 8.53
43 ແມ່ແບບ:TLS 7.24 8.67 7.14 5.56 6.88 7.94
44 ແມ່ແບບ:GRC 7.23 9.58 5.36 6.11 6.25 8.82
45 ແມ່ແບບ:PAN 7.13 9.58 6.43 6.11 5.00 8.82
46 ແມ່ແບບ:TTO 7.10 9.58 7.14 5.56 5.00 8.24
47 ແມ່ແບບ:BGR 7.01 9.17 6.07 7.22 4.38 8.24
48 ແມ່ແບບ:IDN 6.97 7.75 7.14 6.67 6.25 7.06
49 ແມ່ແບບ:ARG 6.96 9.17 5.00 6.11 6.88 7.65
50 ແມ່ແບບ:PHL 6.81 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71
51 ແມ່ແບບ:BRA 6.90 9.58 6.79 5.56 3.75 8.82
52 ແມ່ແບບ:POL 6.83 9.17 5.71 6.67 4.38 8.24
53 ແມ່ແບບ:SUR 6.77 9.17 6.43 5.00 5.00 8.24
54 ແມ່ແບບ:HRV 6.75 9.17 6.07 5.56 5.00 7.94
54 ແມ່ແບບ:GHA 6.75 8.33 5.71 6.11 6.25 7.35
56 ແມ່ແບບ:HUN 6.72 9.17 6.07 4.44 6.88 7.06
57 ແມ່ແບບ:DOM 6.67 8.75 5.71 5.00 6.25 7.65
57 ແມ່ແບບ:COL 6.67 9.17 7.14 4.44 4.38 8.24
59 ແມ່ແບບ:PER 6.65 9.17 5.36 6.11 4.38 8.24
60 ແມ່ແບບ:SLV 6.64 9.17 6.07 4.44 5.00 8.53
61   ໂຣມາເນຍ 6.62 9.17 5.71 5.00 5.00 8.24
61 ແມ່ແບບ:MNG 6.62 9.17 5.71 5.00 5.00 8.24
63 ແມ່ແບບ:LSO 6.59 8.25 5.36 6.67 5.63 7.06
64 ແມ່ແບບ:SRB 6.57 8.75 5.36 6.67 5.00 7.06
65 ແມ່ແບບ:MYS 6.54 6.92 7.86 6.11 6.25 5.59
66 ແມ່ແບບ:LKA 6.48 7.83 6.79 5.00 6.88 5.88
67 ແມ່ແບບ:MEX 6.47 7.92 6.07 7.22 4.38 6.76
68 ແມ່ແບບ:HKG 6.42 3.92 5.71 5.56 7.50 9.41
69 ແມ່ແບບ:TUN 6.40 6.00 6.07 7.78 6.25 5.58
70 ແມ່ແບບ:SGP 6.38 4.33 7.86 6.61 6.25 7.35
71 ແມ່ແບບ:NAM 6.31 5.67 5.36 6.67 5.63 8.24
72 ແມ່ແບບ:PRY 6.27 8.33 5.71 5.00 4.38 7.94
73 ແມ່ແບບ:GUY 6.25 8.33 5.36 6.11 4.38 7.06
74 ແມ່ແບບ:SEN 6.21 7.92 5.36 4.44 6.25 7.06
75 ແມ່ແບບ:PNG 6.03 6.92 6.07 3.89 5.63 7.65
76 ແມ່ແບບ:MDA 6.01 7.92 4.29 6.11 4.38 7.35
77 ແມ່ແບບ:ZMB 5.99 7.08 5.36 3.89 6.88 6.76
78 ແມ່ແບບ:GEO 5.93 8.67 4.29 6.11 5.00 5.59
79 ແມ່ແບບ:HND 5.92 9.17 5.71 3.89 4.38 6.47
79 ແມ່ແບບ:GTM 5.92 7.92 6.07 3.89 4.38 7.35
81 ແມ່ແບບ:ALB 5.91 7.00 4.36 5.56 5.00 7.65
82 ແມ່ແບບ:ECU 5.81 8.25 4.64 5.00 4.38 6.76
83 ແມ່ແບບ:TZA 5.76 7.00 5.00 5.56 6.25 5.00
84 ແມ່ແບບ:BGD 5.73 7.42 5.07 5.00 4.38 6.76
85 ແມ່ແບບ:MNE 5.72 7.08 5.36 5.00 4.38 6.76
86 ແມ່ແບບ:UKR 5.70 5.83 3.93 6.67 5.00 7.06
86 ແມ່ແບບ:MLI 5.70 7.42 3.93 4.44 6.25 6.47
88 ແມ່ແບບ:BEN 5.67 6.50 5.36 5.00 5.63 5.88
89 ແມ່ແບບ:FJI 5.64 4.58 5.71 6.67 5.63 5.59
90 ແມ່ແບບ:BOL 5.63 7.00 5.36 5.00 3.75 7.06
91 ແມ່ແບບ:MWI 5.55 6.58 4.29 4.44 6.25 6.18
92 ແມ່ແບບ:KEN 5.33 4.33 5.00 6.67 5.63 5.00
93 ແມ່ແບບ:LBR 5.31 7.83 2.57 5.56 5.00 5.59
94 ແມ່ແບບ:UGA 5.26 5.25 3.57 4.44 6.88 6.18
95 ແມ່ແບບ:MKD 5.23 6.92 3.21 6.11 3.75 6.18
96 ແມ່ແບບ:MDG 5.07 5.92 3.57 5.56 5.63 4.71
97 ແມ່ແບບ:TUR 5.04 5.83 6.07 5.00 5.63 2.65
98 ແມ່ແບບ:Country data Kyrgyzstan 4.93 7.42 2.93 5.56 3.75 5.00
98 ແມ່ແບບ:BTN 4.93 8.33 5.36 2.78 4.38 3.82
100   ປະເທດໄທ 4.92 4.50 3.93 5.00 5.00 6.18
101 ແມ່ແບບ:BIH 4.87 6.50 2.93 5.00 3.75 6.18
102 ແມ່ແບບ:LBN 4.86 4.42 2.14 7.78 4.38 5.59
102 ແມ່ແບບ:NPL 4.86 4.33 4.29 4.44 5.63 5.59
104 ແມ່ແບບ:NIC 4.81 4.50 3.29 3.89 5.63 6.76
105 ແມ່ແບບ:MAR 4.77 4.75 4.64 4.44 5.63 4.41
106 ແມ່ແບບ:BFA 4.70 4.42 4.29 4.44 5.63 4.71
107 ແມ່ແບບ:VEN 4.68 5.67 2.50 5.56 4.38 5.29
108 ແມ່ແບບ:SLE 4.55 5.68 1.86 2.78 6.25 5.29
109 ແມ່ແບບ:NGA 4.50 6.08 4.29 3.33 4.38 4.41
110 ແມ່ແບບ:PSE 4.49 4.33 2.14 7.78 4.38 3.82
111 ແມ່ແບບ:PAK 4.33 6.00 5.36 2.78 2.50 5.00
112 ແມ່ແບບ:KHM 4.27 3.17 5.71 3.33 5.00 4.12
113 ແມ່ແບບ:MMR 4.20 3.17 3.57 4.44 6.88 2.94
114 ແມ່ແບບ:IRQ 4.08 4.33 0.07 7.22 4.38 4.41
115 ແມ່ແບບ:MOZ 4.02 4.42 2.14 5.00 5.00 3.53
115 ແມ່ແບບ:HTI 4.02 5.17 2.21 2.22 3.75 6.76
117 ແມ່ແບບ:MRT 3.96 3.00 4.29 5.00 3.13 4.41
117 ແມ່ແບບ:JOR 3.96 4.00 4.29 3.89 4.38 3.24
117 ແມ່ແບບ:NER 3.96 4.75 2.21 2.22 3.75 6.76
120 ແມ່ແບບ:ARM 3.88 4.33 2.86 4.44 1.88 5.88
121 ແມ່ແບບ:KWT 3.85 3.17 4.29 3.89 4.38 3.53
122 ແມ່ແບບ:CIV 3.81 3.42 2.86 3.33 5.63 3.82
123 ແມ່ແບບ:GAB 3.74 2.58 2.21 4.44 5.63 3.82
124 ແມ່ແບບ:COM 3.71 4.33 2.21 4.44 3.75 3.82
125 ແມ່ແບບ:ETH 3.60 0.00 3.57 5.56 5.63 3.24
126 ແມ່ແບບ:ALG 3.56 2.58 2.21 3.89 5.00 4.12
127 ແມ່ແບບ:BLR 3.54 1.33 3.57 3.89 6.25 2.65
128 ແມ່ແບບ:CMR 3.46 2.00 3.21 3.89 4.38 3.82
128 ແມ່ແບບ:CUB 3.46 1.75 4.64 3.89 4.38 2.65
130 ແມ່ແບບ:AGO 3.40 0.92 3.21 5.56 4.38 2.94
131 ແມ່ແບບ:VNM 3.38 0.00 3.21 3.89 6.88 2.94
132 ແມ່ແບບ:TGO 3.32 3.58 1.14 2.78 5.00 4.12
133 ແມ່ແບບ:EGY 3.31 2.58 3.93 3.33 3.75 2.94
134 ແມ່ແບບ:RUS 3.24 2.67 2.50 5.00 2.50 3.53
135 ແມ່ແບບ:QAT 3.18 0.00 3.93 2.22 5.63 4.12
136 ແມ່ແບບ:GIN 3.14 3.50 0.43 4.44 4.38 2.94
136 ແມ່ແບບ:CHN 3.14 0.00 4.64 3.33 6.25 1.47
138 ແມ່ແບບ:RWA 3.07 0.83 5.00 2.22 4.38 2.94
139 ແມ່ແບບ:KAZ 3.06 0.50 2.14 4.44 4.38 3.82
140 ແມ່ແບບ:ZWE 3.05 0.50 2.00 3.89 5.63 3.24
141 ແມ່ແບບ:OMN 3.04 0.00 3.93 2.78 4.38 4.12
142 ແມ່ແບບ:SWZ 3.03 0.92 2.86 2.22 5.63 3.53
143 ແມ່ແບບ:COG 2.91 1.67 2.86 3.33 3.75 2.94
143 ແມ່ແບບ:GMB 2.91 1.75 3.21 2.22 5.00 2.35
145 ແມ່ແບບ:DJI 2.83 0.42 2.14 3.33 5.63 2.65
146 ແມ່ແບບ:BHR 2.79 1.25 3.21 2.78 4.38 2.35
147 ແມ່ແບບ:ARE 2.75 0.00 3.57 2.22 5.00 2.94
148 ແມ່ແບບ:AZE 2.65 0.50 2.14 3.33 3.75 3.53
149 ແມ່ແບບ:AFG 2.55 2.50 1.14 2.78 2.50 3.82
150 ແມ່ແບບ:BDI 2.40 -0.33 0.79 3.89 5.00 2.65
151 ແມ່ແບບ:SDN 2.37 0.00 1.79 3.89 5.00 1.18
151 ແມ່ແບບ:ERI 2.37 0.00 2.14 1.67 6.88 1.18
151   ປະເທດລາວ 2.37 0.83 2.86 1.67 5.00 1.47
154 ແມ່ແບບ:IRN 2.34 0.00 3.21 3.89 3.13 1.47
155 ແມ່ແບບ:LBY 2.25 1.00 0.00 1.67 5.63 2.94
156 ແມ່ແບບ:YEM 2.07 0.00 0.00 4.44 5.00 0.88
157 ແມ່ແບບ:GNB 1.98 1.67 0.00 2.78 3.13 2.35
158 ແມ່ແບບ:UZB 1.95 0.08 1.86 2.22 5.00 0.59
159 ແມ່ແບບ:COD 1.93 0.92 0.71 2.78 4.38 0.88
159 ແມ່ແບບ:SAU 1.93 0.00 2.86 2.22 3.13 1.47
161 ແມ່ແບບ:TJK 1.89 0.58 0.07 1.67 6.25 0.88
162 ແມ່ແບບ:TKM 1.83 0.00 0.79 2.78 5.00 0.59
163 ແມ່ແບບ:GNQ 1.70 0.00 0.43 2.22 4.38 1.47
164 ແມ່ແບບ:CAF 1.61 1.75 0.36 1.11 2.50 2.35
165 ແມ່ແບບ:TCD 1.50 0.00 0.00 1.11 3.75 2.65
166 ແມ່ແບບ:SYR 1.43 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00
167 ແມ່ແບບ:PRK 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00

ແຫຼ່ງຊ້ອມູນອື່ນແກ້ໄຂ