ຄິດສັກກະຫຼາດ 2006 ກົງກັບປີພຸດສັກກະຫຼາດ 2549 ແມ່ນປີປົກກະຕິສຸລະທິນທີ່ວັນທຳອິດເປັນວັດອາທິດຕາມປະຕິທິນເກຣກໍຣຽນ

ເຫດ​ການ ດັດແກ້

ມັງ​ກອນ ດັດແກ້

 
ຍານອະວະກາດນິວຮໍໄລຊັອນ ເຊິ່ງຂຶ້ນສູ່ເບື້ອງຟ້າເມື່ອວັນທີ່ 19 ມັງກອນ ແມ່ນຍານອະວະກາດອັນທຳອິດຂອງໂລກ ເຊິ່ງເດີນທາງໄປ ດາວພລູໂຕ.

ກຸມພາ ດັດແກ້

ມີນາ ດັດແກ້

ເມສາ ດັດແກ້

ພຶດສະພາ ດັດແກ້

ມິຖຸນາ ດັດແກ້

ກໍລະກົດ ດັດແກ້

ສິງຫາ ດັດແກ້

ກັນຍາ ດັດແກ້

ຕຸລາ ດັດແກ້

ພະຈິກ ດັດແກ້

ທັນວາ ດັດແກ້

ບໍ່ຮູ້ວັນ ດັດແກ້

ວັນເກີດ ດັດແກ້

ແມ່ແບບ:Further