ຄິດສັກກະຫຼາດ 2006 ກົງກັບປີພຸດສັກກະຫຼາດ 2549 ແມ່ນປີປົກກະຕິສຸລະທິນທີ່ວັນທຳອິດເປັນວັດອາທິດຕາມປະຕິທິນເກຣກໍຣຽນ

ເຫດ​ການແກ້ໄຂ

ມັງ​ກອນແກ້ໄຂ

 
ຍານອະວະກາດນິວຮໍໄລຊັອນ ເຊິ່ງຂຶ້ນສູ່ເບື້ອງຟ້າເມື່ອວັນທີ່ 19 ມັງກອນ ແມ່ນຍານອະວະກາດອັນທຳອິດຂອງໂລກ ເຊິ່ງເດີນທາງໄປ ດາວພລູໂຕ.

ກຸມພາແກ້ໄຂ

ມີນາແກ້ໄຂ

ເມສາແກ້ໄຂ

ພຶດສະພາແກ້ໄຂ

ມິຖຸນາແກ້ໄຂ

ກໍລະກົດແກ້ໄຂ

ສິງຫາແກ້ໄຂ

ກັນຍາແກ້ໄຂ

ຕຸລາແກ້ໄຂ

ພະຈິກແກ້ໄຂ

ທັນວາແກ້ໄຂ

ບໍ່ຮູ້ວັນແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ

ແມ່ແບບ:Further