ຄ.ສ. 1998 ກົງກັບປີພຸດທະສັກກະຫຼາດ (ພ.ສ.) 2541 ເປັນປີປົກກະຕິສຸລະທິນທີ່ວັນທຳອິດແມ່ນວັດສຸກຕາມປະຕິທິນເກຣກໍຣຽນ

ຜູ້ນຳແກ້ໄຂ

ເຫດ​ການແກ້ໄຂ

ກຸມພາແກ້ໄຂ

ມີນາແກ້ໄຂ

ເມສາແກ້ໄຂ

ພຶດສະພາແກ້ໄຂ

ມິຖຸນາແກ້ໄຂ

ກໍລະກົດແກ້ໄຂ

ສິງຫາແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ

20/7/1998

ເສຍຊີວິດແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ