ວິກິພີເດຍ:ຕ້ອງການອ້າງອີງ

ທ້າວ ພຸດທະວົງ ຫລວງອາມາດ.ສະເພາະຂອງຂ້ອຍ.ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເນື້ອຫາທັງໝົດໃນວິກິພີເດຍສາມາດພິສູດຢືນຢັນໄດ້ ທຸກຄົນຈຶ່ງອາດຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໄປຍັງຂໍ້ກ່າວອ້າງທີ່ຍັງຂາດແຫຼ່ງອ້າງອີງໄດ້ໂດຍການຕື່ມປ້າຍ '''{{ອ້າງອີງ}}'''

ໂຕຢ່າງ: ຄົນກວ່າ 65% ເຊື່ອເລື່ອງຜີສາງນາງໄມ້[ຕ້ອງການອ້າງອີງ]

  • ແມ່ນການເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຊື່ອຂໍ້ກ່າວອ້າງທີ່ຍັງບໍ່ມີການອ້າງອີງເສຍທີດຽວ.
  • ຄັນທ່ານສາມາດຫ້າງຫາແຫຼ່ງອ້າງອີງທີ່ເປັນຕາເຊື່ອຖືມາສະໜັບສະໜູນຂໍ້ກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວໄດ້ ຊ່ອຍກ້າທີ່ຈະດັດແກ້ແລະຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງແຫຼ່ງທີ່ມານັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນແທນທີ່ແມ່ແບບ "ອ້າງອີງ" ນີ້. ທ່ານອາດເວ້ນການພິສູດອັກສອນໃຫ້ເປັນທຸລະຂອງຜູ້ອື່ນ ຫຼືສຶກສາເພິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການອ້າງອີງແຫຼ່ງທີ່ມາເທິງວິກິພີເດຍດ້ວຍຕົນເອງ.
  • ຄັນມີໃຜບາງຄົນຕິດປ້າຍການດັດແກ້ຂອງທ່າຍດ້ວຍແມ່ແບບ "ອ້າງອີງ" ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນນຳ ກະລຸນາສົນທະນາປະເດັນດັ່ງກ່າວໃນໜ້າສົນທະນາຂອງບົດຄວາມ.
  • ຂໍ້ກ່າວອ້າງເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ແຍ້ງແລະທີ່ມີການອ້າງອີງຍັງບໍ່ດີພໍໃນຊີວະປະຫວັດຂອງບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຄວນຖືກລຶບທັນທີ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດທີ່ພໍ້ບ່ອຍEdit

ຫຼາຍຄົນມັກເຂົ້າໃຈວ່າ ການອ້າງອີງໝາຍເຖິງການລິງກ໌ ເຊັ່ນ "ຄົນ 65% ເຊື່ອເລື່ອງຜີສາງນາງໄມ້" ທາງຕົ້ນ ເມື່ອລາວ "ອ້າງອີງ" ກໍຈະໃສ່ລິງກ໌ໄປຍັງເວັບພາຍນອກທີ່ກ່າວເຖິງຜີ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດ ຍ້ອນການແຈ້ງຕ້ອງການອ້າງອີງນີ້ແມ່ນການຮ້ອງຂໍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຢືນຢັນປະໂຫຍກທີ່ວ່າ ຄົນ 65% ເຊື່ອເລື່ອງຜີສາງນາງໄມ້.