Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.

PAL (Phase Alternating Line) ລະບົບປ່ຽນລະຫັດສີ ໃນລະບົບການອອກອາກາດໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ.

ລະບົບການອອກອາກາດໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ ທີ່ໃຊ້ລະບົບປ່ຽນລະຫັດສີ ຕາມປະເທດ

ປະເທດລາວ ເປັນປະທດຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ລະບົບການອອກອາກາດແບບ PAL, ສະນັ້ນ ເຄື່ອງໂທລະພາບ ຫລື ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ ທີ່ໃຊ້ລະບົບອື່ນເຊັ່ນ NTSC ຈະບໍ່ສາມາດສະແດງພາບໄດ້.

ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ "https://lo.wikipedia.org/w/index.php?title=PAL&oldid=67121"