ແຂວງ ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງຂັ້ນໜຶ່ງ.

ໃນປະເທດລາວນີ້ ຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງຂັ້ນສູນ ແມ່ນ ປະເທດ, ຂັ້ນໜຶ່ງ ແມ່ນ ແຂວງ, ຂັ້ນສາມ ແມ່ນ ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນສີ່ ແມ່ນ ບ້ານ. ປະຈຸບັນ ປະເທດລາວ ມີ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ.

ບັນດາແຂວງໃນປະເທດລາວEdit

 

ຕາຕະລາງ​ຂໍ້ມູນ,​ແຂວງ,​ພົນລະເມືອງ​ລາວ ຄ.ສ.​ 2018
ແຜນທີ່ ແຂວງ ເມືອງເອກ ເນື້່ອທີ່
ພົນລະເມືອງ[໑] ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ
(ຄົນຕໍ່km2)​
  1. ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທ່າແຂກ 16,315 420,950 25.80 LA-KH
  2. ແຂວງຈໍາປາສັກ ປາກເຊ 15,415 733,582 47.58 LA-CH
  3. ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂພນສະຫວັນ 15,880 261,686 16.47 LA-XI
  4. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ 16,389 411,893 25.13 LA-XA
  5. ແຂວງໄຊສົມບູນ ອະນຸວົງ 8,300 102,041 12.29 LA-XS
  6. ແຂວງເຊກອງ ເຊກອງ 7,665 124,570 16.25 LA-XE
  7. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ປາກຊັນ 14,863 303,794 20.43 LA-BL
  8. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ 6,196 196,641 31.73 LA-BK
  9. ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຜົ້ງສາລີ 16,270 189,777 11.66 LA-PH
  10. ແຂວງວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ 15,927 450,475 28.28 LA-VI
  11. ແຂວງສາລະວັນ ເມືອງສາລະວັນ 10,691 426,991 39.93 LA-SL
  12. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ​ໄກສອນພົມວິຫານ 21,774 1,037,553 47.65 LA-SV
  13. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ 9,325 192,392 20.63 LA-LM
  14. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 16,875 459,189 27.21 LA-LP
  15. ແຂວງຫົວພັນ ຊຳເໜືອ 16,500 306,247 18.56 LA-HO
  16. ແຂວງອັດຕະປື ອັດຕະປື 10,320 153,656 14.88 LA-AT
  17. ແຂວງອຸດົມໄຊ ເມືອງໄຊ 15,370 334,702 21.77 LA-OU
  18. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ 3,920 906,859 231.34 LA-VT
  • ໂດຍແບ່ງອອກເປັນຍິງ ແລະ ຊາຍ

ຊາຍ:3,513,774ຄົນ[໒]

ຍິງ:3,499,221ຄົນ[໒]

ລວມທັງໝົດ: 7,012,995 ຄົນ[໒]

  • ຈາກການສຳຫລວດສຳໂນຄົວ,​ເດືອນ,ກັນຍາ,ປີ2018

ອ້າງອີງ​Edit

  1. /ref>laosis.lsb.gov.la
  2. ໒.໐ ໒.໑ ໒.໒ https://www.lsb.gov.la