ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງເຢຍລະມັນ

ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງເຢຍລະມັນ (ເຢຍລະມັນ: Bundesadler) ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຫຼວ ສີຂອງເຄື່ອງໝາຍຊາດຄ້າຍກັບສີຂອງທຸງຊາດເຢຍລະມັນ (ດຳ ແດງ ແລະທອງ) ແລະເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງໝາຍຊາດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງທະວີບເອີລົບແລະຂອງໂລກ[ຕ້ອງການອ້າງອີງ]

ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງເຢຍລະມັນ

ປະຫວັດສາດແກ້ໄຂ

ສະໄໝກາງແລະຈັກກະວັດໂລມັນອັນສັກສິດແກ້ໄຂ

ສະມາພັນທະລັດເຢຍລະມັນແກ້ໄຂ

ສະມາພັນທະລັດເຢຍລະມັນເໜືອແກ້ໄຂ

ເຄື່ອງໝາຍຂອງສະມາພັນທະລັດເຢຍລະມັນເໜືອ
 

ຈັກກະວັດເຢຍລະມັນແກ້ໄຂ

ສາທາລະນະລັດໄວມາຣ໌ແກ້ໄຂ

ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດໄວມາຣ໌ (ຄ.ສ. 1919–1933)
       
ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichswappen) ຄ.ສ. 1919–28 ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichswappen) ຄ.ສ. 1928–35 ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບທຸງລາດຊະການ Reichsschild (Reich's escutcheon) ລະຫວ່າງປີ 1921 ເຖິງ 1933 ເຄື່ອງໝາຍຊາດຢ່າງງ່າຍໃຊ້ສຳລັບລັດຖະບານກາງ ຄ.ສ. 1921–1935

ນາຊີເຢຍລະມັນແກ້ໄຂ

ເຄື່ອງໝາຍຂອງນາຊີເຢຍລະມັນ (1933–45)
         
ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichswappen) ຄ.ສ. 1933–35 ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichsadler) ຄ.ສ. 1935–45 ເຄື່ອງໝາຍຂອງພັກນາຊີ (Parteiadler) ເຄື່ອງໝາຍຂອງພັກນາຊີແບບອື່ນ (Parteiadler) ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນສຳລັບກອງທັບເຢຍລະມັນ (Heer)

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເຢຍລະມັນແກ້ໄຂ

Insignia of the German Democratic Republic
     
ເຄື່ອງໝາຍຊາດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ຄ.ສ. 1950–53 ເຄື່ອງໝາຍຊາດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ຄ.ສ. 1953–55 ເຄື່ອງໝາຍຊາດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ຄ.ສ. 1955–90