ຮັກຮ່ວມສອງເພດ

ຮັກຮ່ວມສອງເພດ [໑] (ຄຳເຄົ້າ: ຮັກຮ່ວມສອງເພສ, ອັງກິດ: bisexuality, ຝະລັ່ງ: bisexualité) ແມ່ນລົດສະນິຍົມທາງເພດ ທີ່ມັກຄົນທັງ 2 ເພດ ທັງຊາຍແລະຍິງ. ຄົນທີ່ມີລົດສະນິຍົມແບບຮັກສອງເພດອາດມີປະສົບການທາງເພດ ພາວະອາລົມ ຄວາມຮັກ ກັບທັງເພດໂຕເອງແລະເພດກົງຂ້າມ ແລະຍັງມີຄວາມໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນໂຕແລະອັດຕະລັກທາງສັງຄົມ ໂດຍຍຶດຈາກຄວາມສົນໃຈທາງເພດ ການສະແດງອອກທາງພຶຕິກຳ ແລະການເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມສັງຄົມ[໒] ແລະຍັງຖືເປັນ 1 ໃນ 3 ຂອງການຈຳແນກເພດ ຮ່ວມໄປກັບຮັກຕ່າງເພດ ແລະ ຮັກຮ່ວມເພດ.

ຮັກຮ່ວມສອງເພດ


ອ້າງອີງEdit

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
  2. APA Help Center