ຮັກຕ່າງເພດ

ຮັກຕ່າງເພດ (ຄຳເຄົ້າ: ຮັກຕ່າງເພສ, ອັງກິດ: heterosexuality, ຝະລັ່ງ: hétérosexualité) ໝາຍເຖິງ ຄວາມຮັກທັງໃນທາງໂລແມນຕິກແລະທາງເພດ ລະຫວ່າງສອງບຸກຄົນທີ່ເປັນເພດກົງຂ້າມ.

ຮັກຕ່າງເພດຖືເປັນລົດສະນິຍົມທາງເພດຢ່າງນຶ່ງ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຮັກຮ່ວມເພດ ໂດຍຈະມີຄວາມຮັກໃນທັງທາງໂລແມນຕິກແລະທາງເພດ ກັບບຸກຄົກໃນເພດກົງຂ້າມ ຫຼືມີຄວາມຮັກສະເພາະໃນທາງໂລແມນຕິກພຽງຢ່າງດຽວ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງເພດເລີຍກໍໄດ້.


ອ້າງອີງແກ້ໄຂ