ອັກສອນມອນ ພັດທະນາມາຈາກອັກສອນພາໝີ ຜ່ານທາງອັກສອນປັນລະວະ ແລະເປັນແມ່ແບບຂອງອັກສອນອື່ນ ເຊັ່ນ ອັກສອນພະມ່າ ອັກສອນໄທ ອັກສອນລາວ ອັກສອນລ້ານນາ ອັກສອນໄທລື້ ອັກສອນທໍາທີ່ໃຊ້ຂຽນຄັມພີໃນລ້ານນາແລະລ້ານຊ້າງ ອັກສອນພະມ່າ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນ ອັກສອນມອນໄດ້ ແຕ່ອັກສອນມອນນັ້ນ ສາມາດໃຊ້ແທນ ອັກສອນພະມ່າໄດ້