ສາດສະໜາຢູດາ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ສາດສະໜາຢິວ)

ສາດສະໜາຢູດາ ຫຼື ສາດສະໜາຢູດາຍ ຫຼື ສາດສະໜາຢິວ (ອັງກິດ: Judaism ເຮບະເລີ: יַהֲדוּת‎ ອາຣັບ: يـهـوديـة ຢະຮູດີຢະ)