ພາສາອາຣັບ

ພາສາອາຣັບແມ່ນພາສາໜຶ່ງທີ່ເວົ້າໃນປະເທດແຖບຕະວັນອອກກາງ ແມ່ນພາສາລັດຖະການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ພາສາອາຣັບຂຽນຈາກດ້ານຂວາມື ບໍ່ແມ່ນດ້ານຊ້າຍມື

ເບິ່ງຕື່ມEdit