ສັບປະດາ

ສັບປະດາ (ຄຳເຄົ້າ: ສັປດາຫ໌[໑], ອັງກິດ: Week, ຝຣັ່ງ: Semaine) ຫຼື ອາທິດ (ຄຳເຄົ້າ: ອາທິຕຍ໌[໒]) ເປັນໜ່ວຍວັດເວລາເທົ່າກັບເຈັດມື້ ເປັນໜ່ວຍນ້ອຍກວ່າເດືອນ. ຢ່າງໃດກໍດີ ບາງເທື່ອຄຳວ່າ "ສັບປະດາ" ນີ້ຍັງໝາຍເຖິງໜ່ວຍວັດເວລາອື່ນເຊິ່ງໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍກວ່າເຈັດ ໂດຍໃນປະຫວັດສາດ. ສັບປະດານຶ່ງຍາວສີ່ເຖິງສິບມື້ໃນບ່ອນຕ່າງໆ ກັນ.

ອ້າງອີງEdit

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.
  2. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.