ວິນຍານນິຍົມ

Jarai tomb (guardian spirit sculpture).jpg

ວິນຍານນິຍົມ (ອັງກິດ: Animism, ຝຣັ່ງ: Animisme) ແມ່ນ ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ ເຊິ່ງນັບຖືຜີສາງນາງໄມ້ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ສິ່ງຂອງ ສະຖານທີ່ ຫຼື ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ ມີວິນຍານຫຼືມີຜີສິງສະຖິດຢູ່.

ອ້າງອີງEdit

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນEdit