ວິກິພີເດຍ:ບັອດ

ບັອດວິກິພີເດຍ (Wikipedia bot) ແມ່ນບັອດ ຫຼື ໂປຣແກຣມອັດຕະໂນມັດ ທີ່ທຳການດັດແກ້ວິກິພີເດຍຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິ ບັອດມັກຈະໃຊ້ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຊ້ໍາຊ້ອນ ເຊັ່ນ:ເພີ່ມລິ້ງໄປພາສາອື່ນ ແກ້ລິ້ງຊ້ຳຊ້ອນ ຯລຯ

ນະໂຍບາຍ / Policies

ດັດແກ້

ວິກິພີເດຍພາສາລາວຍຶດນະໂຍບາຍບັອດມາດຕະຖານຈາກເມຕ້າ ບັອດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານບັອດໃນວິກິພີເດຍ ຖ້າເປັນບັອດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະໃສ່ລິ້ງຂ້າມພາສາ ແລະ ດັດແກ້ໜ້າປ່ຽນທາງ ບັອດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ດູແລໂຄງການ ແລະ ບັອດທີ່ໄດ້ຮັບສະຖານະບັອດທົ່ວໂລກ (global bot) ສາມາດເຮັດວຽກງານໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວໄດ້ທັນທີ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ຄວບຄຸມບັອດສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃຊ້ບັອດໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໂດຍທາງວິກິພີເດຍພາສາລາວອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົດສອບບັອດເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສະຖານະບັອດ ບັອດອາດຖືກບລັອກຖ້າພວກເຂົາດໍາເນີນການເປັນເວລານານໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສະຖານະບັອດ

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນບັອດຕ້ອງມີຄຳວ່າ "ບັອດ" ຫຼື "Bot" ຢູ່ໃນຊື່ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສັບສົນກັບຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບັອດໃຊ້ຊື່ດຽວກັນໃນວິກິອື່ນໆ ຫຼາຍວິກິບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄໍາວ່າບັອດໃນຊື່ຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ໃນການພິຈາລະນາສະຖານະບັອດ

  • ຜູ້ຄວບຄຸມ:
  • ພາສາໂປຣແກຣມ/ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຮັດບັອດ:
  • ສະຫຼຸບໜ້າທີ່ ແລະ ການເຮັດວຽກງານ:
  • ວິກິທີ່ບັອດນີ້ໄດ້ຮັບສະຖານະບັອດແລ້ວ:

Meta standard bot policy is followed in Lao Wikipedia. Bots must be approved prior to use. If the only functionalities of the bots are interwiki and double-redirect, bots with global flag or those approved by Meta stewards by automatic approval rule are allowed to run on this wiki. Otherwise, bot operators must apply for local bot flag Here. Trial runs may be requested before getting approved. Prolonged bot runs without bot flag may be blocked.

All bot must have "ບັອດ" or "Bot" in the user name to distinguish from ordinary users. However, there is exception to the user name rule when the bot already has accounts and bot flags in several other wikis with the same name.

The below information must be provided for consideration:

  • Operator:
  • Programming Language/Wikipedia Framework:
  • Function Summary:
  • Already has a bot flag on:

ຂໍອະນຸຍາດໃຊ້ງານບັອດ / Current requests

ດັດແກ້

ທ່ານສາມາດຂໍສະຖານະບັອດໄດ້ທີ່ ວິກິພີເດຍ:ບັອດ/ຂໍອະນຸຍາດໃຊ້ງານບັອດ / Requests for approval bot flag at ວິກິພີເດຍ:ບັອດ/ຂໍອະນຸຍາດໃຊ້ງານບັອດ

ລາຍຊື່ບັອດໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ

ດັດແກ້
ເບິ່ງລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບສະຖານະບັອດທັງໝົດໄດ້ທີ່ ພິເສດ:ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້
ລະດັບຂັ້ນຜູ້ໃຊ້ໃນວິກິພີເດຍ
ບັອດ | ຜູ້ໃຊ້ | ຜູ້ດູແລລະບົບ | ຜູ້ດູແລລະບົບອິນເຕີເຟສ | ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ | ຜູ້ກວດ​ສອບ​ຜູ້​ໃຊ້​ | ຜູ້ຄວບຄຸມປະຫວັດ | ຜູ້ດູແລໂຄງການ | ອື່ນໆ